Make your own free website on Tripod.com

วิเคราะห์สถาณการณ์ปัญหาใต้

โดย จอมโจรพุงโล

เหตุการณ์ที่พวกชั่วได้กระทำในพื้นที่ 3จังหวัด นั้นน่าจะมาจากพวกสืบเชื้อสาย

ตนกูวีรา อับดุลเราะฮ์มาน โกตานีลาที่มีเจ๊ะเป็นพวกปีศาจไม่ได้รับการสั่งสอนจาก เจ๊ะ และมะมัน

การเขียนข้อความว่า"ปัตตานีเอกราช"น่าจะมาจากการติดนิสัยของเหล่าช่างกลที่เป็นพวกจิตเภทนึกว่า

คนอื่นมีปัญหาเลยประกาศศักดาว่า ....พ่อทุกสถาบันอะไรทำนองนั้น อย่างที่มันเขียนตามผนัง

พฤติกรรมคล้ายที่มันทำใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามรูป

มันจึงเกลียดการเรียนหนังสือเพราะมันกลัวดึงหูถูกตี ถูกประจาน ว่าโง่ไม่รู้เรื่อง

ดูมันทำกับสถานที่ที่ให้ความรู้กับมันและคนอื่น

อย่างนี้ต้องเรียกว่าพวกเจ๊ะ มะ ไม่สั่งสอนด่ามากไปหน่อยเกือบลืมว่ามันเป็นลูกปีศาจที่ถูกผีผีเล่นหัว

วันนี้มันเขียนว่า"ปัตตานีเอกราช"ต่อไปมันคงเขียนว่า"พูโล พ่อ ....."

เราจะไปพ่นทับเป็น "กอ.สสส.จตช. พ่อ พูโล และเบอร์ซาตู หน้าโง่