Make your own free website on Tripod.com

วิเคราะห์สถาณการณ์ปัญหาใต้

โดย จอมโจรพุงโล

หตุการณ์ที่พวกชั่วได้กระทำในพื้นที่ 3จังหวัด ในขณะนี้นั้นเป็นการใช้สมุนถั่วดำ ตูดโหว่งแล้วมาสร้างความหวาดกลัวให้กับคนไทยทุกศาสนาที่เป็นคนดีของ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อจะไม่ให้ไปร่วมมือกับเจ้าหน้าที่              บ้านเมือง บางทีก็ไปจ้างเด็กเทคนิค บ้าง  เด็กขับรถเครื่องบ้าง รู้ไว้ซะว่ายิ่งมึงทำอย่างนั้นมึงก็จะแพ้ไปในที่สุด เหมือน    ตอนที่พวกมึงตั้งขบวนการใหม่ๆแล้วก็ดับไปด้วยการ แย่งอำนาจ แย่งเงินกันจนทำให้พวก มึงแตกเป็นก๊กเป็นเหล่า แล้วไปรีดค่าไถชาวบ้านจนเขาเกลียดพวกมึง ในตอนนี้ยิ่งมึงทำรุนแรงชาวไทยทุกศาสนาจะเกลียดชังมึงยิ่งให้ความร่วมมือกับฝ่ายรัฐบาล อีกทั้งคนจาก OIC มาแล้วเห็นความเหี้ยของมึงพวกมึงก็ยิ่งจะไม่ได้รับการสนับสนุนเพราะคนไทยเป็นคนที่รักสันติ ไม่แบ่งเชื้อชาติ หากใครมารังแกก็จะรวมกันสู้ เพื่อให้เกิด           ความสงบสุข แล้วไอ้พวกฉกฉวยผลประโยชนทั้งหลาย์ก็จงระวังตัวให้ดีนะ พวกมึงอย่าคิดว่าคนไทยที่      นับถือศาสนาอิสลาม บรรพบุรุษของพี่น้องชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งสร้างคุณประโยชน์ให้บ้านเมืองไทยตั้งหลายอย่างบางทีดีกว่าบรรพบุรุษของเจ้าหน้าที่หรือคนของรัฐบางส่วนซะอีกฉนั้นพวกมึงจงสำเหนียกว่า  เขารักชาติไม่ถูกหลอกง่ายๆหรอก  พวกมึงจงหยุดกระทำการอะไรที่ชั่วช้าออกมาเสียเถอะไอ้พวกชั่วใจสัตว์

เดี๋ยววิญญาณปู่จะร้องไอ้ลูกหลานจัญไร